วันเสาร์, 25 มกราคม 2563

ถึงเวลาที่เก๋กับไปร์ทต้องแยกจากกัน หลงทางที่อินเดีย EP.1